Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

8276 0614 500

May 15 2017

2707 b0f7 500

July 10 2015

5382 af92
Reposted fromrudazolza rudazolza viaoutline outline
5078 6d2e 500
Reposted fromsunlight sunlight viaoutline outline
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutline outline
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
Nie zapominaj, że słowa: "Czy dasz się zaprosić na kawę?" mogą się stać początkiem jednego z największych romansów wszech czasów.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutline outline
2492 c0be
Reposted fromindie indie viaoutline outline
9365 eb04
Burning match
Reposted fromcengizhan cengizhan viaoutline outline
Reposted fromlululemony lululemony viapuella13 puella13
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viapuella13 puella13
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaoutline outline

July 09 2015

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viasoftly softly

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viasoftly softly
2650 17be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
4359 e2ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
5165 d039
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...